נשמח לעמוד לשרותך

השאר/י פרטים ונציג מטעמנו יצור קשר בהקדם.

מאשר/ת קבלת מסרים שיווקים בדוא"ל / SMS מקבוצת מכשירי תנועה ולהיכלל במאגר המידע של הקבוצה
סוכן חכם

נשמח לעמוד לשרותך

השאר/י פרטים ונציג מטעמנו יצור קשר בהקדם.

מאשר/ת קבלת מסרים שיווקים בדוא"ל / SMS מקבוצת מכשירי תנועה ולהיכלל במאגר המידע של הקבוצה

תקנון אתר סוזוקי

משתמש יקר/ה (להלן: "המשתמש")

ברוך הבא לאתר הבית של סוזוקי מבית מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ (להלן "החברה" ו/או "מכשירי תנועה"). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר (להלן "האתר"). השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו עושים כל מאמץ להגן עליה.

נתונים שתמסור ואשר ייאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו וינותחו על ידינו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתר. 

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

תנאי הביקור והשימוש באתר

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק ע"י מכשירי תנועה, יבואנית ומשווקת מכוניות מתוצרת סוזוקי, צמיגים מתוצרת ברידג'סטון, מלגזות תוצרת ייל, ציוד מכני הנדסי וחקלאי, שירותי ביטוח לרכב באמצעות חברת מתיב ושירותי ליסינג תפעולי באמצעות חברת כספא ליסינג. הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ללא כל הגבלה או הסתייגות ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בעיון (להלן: "התנאים"). אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכל שימוש באתר. התנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. התנאים מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו.

המידע באתר

המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר זה הינם כלליים ומוצגים להתרשמות בלבד ולכן אין לשייכם לדגם מסוים ו/או לשוק מסוים. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי ואינו בהכרח כלול במחיר הרכב. מכשירי תנועה והיצרן שומרים לעצמם את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים ומחירים ללא הודעה מוקדמת.

מכשירי תנועה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת למתן שירות כלשהו, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש באתר ובאחריותו הבלעדית.

מכשירי תנועה עושה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באתר זה יהא מדויק ומעודכן, אך עם זאת, מכשירי תנועה ו/או יצרן כלי הרכב, הצמיגים, המלגזות והציוד ההנדסי ("היצרנים") לא יישאו בכל אחריות בנוגע לעדכניותו, לשלמותו ו/או לנכונותו של המידע המצוי באתר זה. מכשירי תנועה והיצרנים שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לשנות, לגרוע ו/או לתקן את האתר לפי שיקולם הבלעדי, לרבות את המידע המצוי באתר ואת תנאי השימוש בו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

מכשירי תנועה והיצרנים אינם אחראים לתכנים של אתרי אינטרנט, להם קישורים מהאתר, או קישורים לאתר, והם אינם מתחייבים כי כל הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. בנוסף, רשאים מכשירי תנועה והיצרנים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. העובדה שניתן למצוא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר הוא מלא, מהימן, עדכני או אמין. קישורים אלה אין בהם כדי לפרש הבעת תמיכה ו/או מתן חסות ע"י מכשירי תנועה והיצרן לאותם מקורות מידע ותכנים ו/או המלצה לעשות בהם שימוש.

המידע באתר אינטרנט זה נמסר כמו שהוא וללא שום אחריות משום סוג, מוצהרת או בפועל, ובכלל כל אחריות מסחרית, בגין התאמה למטרה מסוימת, או הפרת זכויות של צד שלישי. החברה עושה כל מאמץ שהמידע הנמסר הוא מדויק אולם הוא עשוי להכיל טעויות או אי דיוקים ובשום מקרה לא יישאו היצרנים ו/או מכשירי תנועה בחבות כלפי כל אדם בשל נזקים מיוחדים, במישרין או בעקיפין ביחס למידע זה.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, הטקסטים, הגרפיקה, התמונות, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי,  והעימוד שלהם באתר מוגנות ע"י זכויות יוצרים אשר בבעלותם המלאה של מכשירי תנועה ו/או היצרנים. השימוש בכל הזכויות האמורות מותר למכשירי תנועה והיצרן בלבד ובלעדית. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתה של מכשירי תנועה מראש ובכתב.

אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר, לתת רישיון משנה או לעשות כל שימוש מסחרי בלא קבלת הסכמתם של מכשירי תנועה בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

הסימנים המופיעים באתר הינם סימני המסחר אשר נרשמו ע"י בעליהם, ואין לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין של סימני המסחר.

בכפוף לתנאים, מכשירי תנועה מעניקה למשתמש זכות אישית הדירה, בלתי-ייחודית, בלתי-עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות-משנה להשתמש באתר, בתכנים ובשירותים הקשורים באתר באופן שאינו מסחרי. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש באתר זכות בקניין הרוחני של מכשירי תנועה, אלא אך ורק זכות שימוש כאמור מוגבלת וניתנת לביטול כאמור.

שמירה על פרטיות

מכשירי תנועה מתייחסת במלוא הרצינות לאבטחת פרטיך האישיים. אבטחת פרטיותך חשובה לנו מאד והיא מהווה גורם חשוב בהליכים המסחריים שלנו. הנתונים האישיים, הנקלטים בעת הביקור באתרי הרשת שלנו, מתבצע על-פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

נתונים שתמסור ואשר ייאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו וינותחו על ידינו בהתאם להוראות החוק. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתר. יחד עם זאת, ללא העברת המידע, לא תוכל לקבל את מלוא שירותי האתר ו/או שירותים אחרים כפי שמוצעים מעת לעת.

מכשירי תנועה משתמשת בנתונים האישיים שלך למטרת הניהול של האתר, לניהול מערך הלקוחות, לצורך שאילתות לגבי מוצרים ולמטרות שיווק, ייעול הקשר עימך, שיפור תנאי השירות, איסוף נתונים סטטיסטיים וניתוחם, צרכים תפעוליים, טיוב והעשרת נתונים, אימות פרטים ואבטחת מידע, דיוור ישיר (בדואר, בדואר אלקטרוני, בטלפון, בפקסימיליה, בהודעות שונות לטלפון הסלולארי, לרבות מסרונים או בכל דרך אחרת) הן למידע והן לפרסומת, בכל פעם בהתאם להיקף הנדרש.

החברה תהא רשאית להעביר מידע או  נתונים אישיים למוסדות ממלכתיים ולרשויות מתבצעת רק במקרים הבאים: (א) כאשר החוק במדינה מחייב זאת; (ב) על פי צו שיפוטי המורה על כך; או (ג) אם מכשירי תנועה תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר ואז תהא מכשירי תנועה רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר.

החברה תהא רשאית לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים אחרים במקרים הבאים: (א) על מנת לאכוף את תנאי תקנון זה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של התקנון; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של גולשים או משתמשים; (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ו) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ז) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (ח) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמש ולצורך הענקת שירותים; (ט) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי ו/או (י) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

כמו כן, באירועים שאינם תלויים במכשירי תנועה ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

כמו כן, באירועים שאינם תלויים במכשירי תנועה ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

קוקיס (Cookies)

מכשירי תנועה משתמשת ב 'קוקיס' (cookies), מידע שנאסף ומאפשר ניתוח המשתמשים באתר על מנת לספק לך חווית משתמש טובה יותר.

קוקיס הן קבצי מלל קטנים הנשלחים לכונן המחשב שלך. הן מאפשרות ניווט קל ומעלות את רמת שביעות הרצון של המשתמש באתר האינטרנט. ניתן להשתמש בקוקיס כדי לוודא שהמחשב שלך מקושר לעמודים הרלוונטיים עבורך. הקוקיס יזוהה רק במחשב שלך. מכשירי תנועה נוקטת אמצעי זהירות בכדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

כדי למנוע אחסון קוקיס בכונן שלך עליך לבחור באפשרות "אל תקבל קוקיס" בהגדרות הדפדפן שלך. לקבלת מידע על אופן הבחירה בהגדרה זו נא עיין בהוראות היצרן של הדפדפן שברשותך. תוכל להסיר בכל עת קוקיס מהמחשב שלך. כאשר אינך מסכים לקבל קוקיס, זה עשוי לצמצם את מגוון ההצעות המוגשות לך. כל דפדפן אינטרנט פועל בצורה שונה, כדאי לבדוק את תפריט ה"עזרה" כדי לגלות כיצד לשנות את העדפות הקוקיס.

בנוסף, מכשירי תנועה נעזרת בחברת מחקר עצמאית אשר אוספת משוב ממשתמשים באמצעות סקר מקוון אשר כולל קוקיס ומוטמע באתר האינטרנט. החברה משתמשת במידע מסוג זה כדי לשפר את השירותים שהיא מספקת למשתמשי האתר.

באזורים מסוימים של אתר suzuki.co.il החברה עשויה להטמיע תמונות ותכני וידאו מאתרים כמו YouTube. לכן, כאשר הינך מבקר בעמודים אלה, ייתכן שאתה מקבל קוקיס מאתרים אלה. מכשירי תנועה אינה אחראית להפצה של קוקיס אלה. יהיה עליך לבדוק את אתר האינטרנט של הצד השלישי הרלוונטי לקבלת מידע נוסף ועדכון העדפותיך.

תכונות חברתיות

האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות (כגון שליחה דרך WhatsApp ועוד). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים ("רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לחברה או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, החברה תהא רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך ברשת החברתית.

באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול קוקיס ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. השימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.

אפשרות בחירה

ברצוננו להשתמש בפרטיך על מנת ליידע אותך על מוצרי החברה ושירותיה, ובמקרה הצורך, להציג בפניך שאלות לגביהם ו/או לבצע סקרים. ההשתתפות בפעילות זאת הינה כמובן וולונטרית וככל שעולה כדי חומר שיווקי ומתבצעת בהתאם להוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. לתשומת ליבך, כי עם הזנת פרטיך האישיים באתר תתבקש לאשר את השימוש בפרטיי ההתקשרות עימך ולאחר האישור ייתכן ותקבל פנייה מטעם מכשירי תנועה עם חומר רלוונטי לגבי המוצרים ו/או השירותים באתר. במידה ואינך מעוניין להשתתף בפעילות מעין זו, אנא הימנע מהצטרפות לרשימת הדיוור.

ההסכמה שלך

על ידי מסירת המידע שלך ל- suzuki.co.il, אתה מסכים לשימוש במידע שכפי שנקבע בתקנון זה. במידה ויחול שינוי בתקנון שלנו אנו נפרסם את השינויים בדף זה וייתכן שנציג הודעות בדפים אחרים באתר, על מנת שתוכל להיות מודע למידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו בכל עת.

הזכות לקבל מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: דרך מנחם בגין 74, תל אביב 6721516 או פנה לשירותי האתר "צור קשר".

חופש הבחירה ודיוור

המשתמש רשאי לפנות אל החברה בכל נושא רלוונטי, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני או פניה דרך האתר (ראה לעניין זה קטגוריית: "צור קשר" באתר).

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: דרך מנחם בגין 74, תל אביב 6721516, או פנה לשירותי האתר "צור קשר".

החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרתו, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.

שינויים בתקנון

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את התנאים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה שכזה, השינוי יעודכן ויפורסם באתר. השינויים ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של תקנון זה,  ושימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלה, ועל כן יש לעיין בתנאים מעת לעת.

אבטחת האתר

מכשירי תנועה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. מכשירי תנועה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. עם זאת, אין מכשירי תנועה יכולה לאבטח את מערכות המידע וההתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. כמו-כן, תנועה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. לכן, מובהר, כי מכשירי תנועה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או מפני חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.

שינויים באתר והפסקת השירות

מכשירי תנועה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו / יינתנו כסדרם / ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מכשירי תנועה או מפני נזקים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, במערכת של מכשירי תנועה או מי מטעמה.

מכשירי תנועה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, עיצוב, אופי וזמינות השירותים המוצעים בו או כל היבט אחר הכרוך בהם וכן להפסיק בכל את פעילות האתר, כולה או חלקה - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים אלה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה קשיים בעת הגלישה באתר וכיוצ"ב. מכשירי תנועה לא תישא באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו.

מכשירי תנועה אינה ולא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט, טלפון ו/או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

מכשירי תנועה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב או הטלפון של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. כמו-כן, מכשירי תנועה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות.

מכשירי תנועה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר ו/או במקרה של "באגים".

מכשירי תנועה גם אינה ולא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכשירי תנועה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש באתר או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי מכשירי תנועה אינה אחראית לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר בכל מקרה בו הפר המשתמש את הוראות התקנון ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.

החברה והמשתמש יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם בקשר לתנאי שימוש אלה, במידה שיתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט. במידה ולא ייושב סכסוך כאמור, אזי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם, והדין החל יהיה הדין בישראל.

שאלות, בקשות והערות

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר, או, באמצעות משלוח פקס למספר 03-5621291

או בדואר אלקטרוני בכתובת  suzuki@ael-group.co.il או בטלפון מספר: 03-6841300.

 

 

תאריך עדכון אחרון: דצמבר 2020